Personfakta
Emma Johansson hade en bror Viktor, som hade 16 barn (av vilka flera lever ännu 2008). Viktor övertog så småningom fadern Josefs hus. Systern hette Maria, kallades moster Marie. Hon var gift med Petter Rydbeck, som bodde i Gyllenfors (numera inom Gislaveds kommun).
Tillbaka